Årsstämma på Ansta Bildemont AB Torsdagen

Den 31:a mars klockan 17:00 2022

På mötet kommer röstning och beslut tas angående likvidation av Ansta Fibets ekonomisk förening