Årsstämma på Ansta Bildemont AB Torsdagen

Den 31:a mars klockan 17:00 2022

På mötet kommer röstning och beslut tas angående likvidation av Ansta Fibets ekonomisk förening

Styrelsen kallar härmed till extra föreningsstämma för Ansta Fiber ek.förening 769626-7421.

Datum: 2021-10-26

Plats: Ansta Bildemont AB

Tid: 1700

  • Beslut ska fattas i frågan om försäljning av vårt nät till Fibra AB.

DAGORDNING

  • Mötets utlysande
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av röst räknare
  • Frågor angående försäljning av vårt nät, till styrelse och deltagare från Fibra
  • Omröstning
  • Vad händer nu?
  • Mötet avslutas

Styrelsen skickade ut 43 brev med frågan om försäljning av vårt nät till Fibra. 26 svar har kommit in varav 25 JA och ett NEJ. För att beslutet ska gälla måste vi ha en extra föreningsstämma.

En person från Fibra kommer vara på plats för att svara på eventuella frågor från Er medlemmar.

Styrelsen önskar få in ett bankkonto från Er medlemmar så att vi kan betala ut det överskott som kommer bli om en försäljning går igenom och föreningen avvecklas. Vänligen mejla det till: monica.granholm@anstabildemont.se  obs ange Fastighetsbeteckning och namn eller lämna in en lapp med namn och fastighetsbeteckning och bankkonto till Ansta Bildemont AB.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ansta Fiber ek.förening